Page 7 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 7

PTT d’Auxiliar de Vivers i Jardins és el Pla de Transició al Treball, un
    programa que proporciona formació en un àmbit professional a joves
    sense graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).    Serveis de formació per a persones adultes per alfabetització en
    llengua catalana, alfabetització digital, espai d’Estudi de persones adultes
    i curs de preparació de l’ACTIC nivell mig.    Redacció i posada en marxa del Pla d'Igualtat de l’Ajuntament per tal
    de portar a terme les polítiques d'igualtat en el funcionament intern.    Formació dirigida a la comunitat educativa sobre la perspectiva de gènere i
    la diversitat: «Gènere. (des)igualtats i diversitats» on s’aborden
    “qüestions de gènere” que succeeixen actualment als diferents àmbits
    socials (desigualtats, violències, lgtbifòbia, etc.).
       P E R S O N E S
                                                                             0 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12