Page 10 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 10

Prosperitat                                       Potenciació del Coworking i oferiment de serveis


                                                   complementaris i foment de la borsa de treball
                                                   per disminuir el nombre de persones aturades.
       Cinc objectius de l’Agenda 2030 aborden el repte de la
       Prosperitat, per un creixement sostenible que redueixi

       les desigualtats, que creï treballs dignes i usi
       energies netes. A més, llança el repte de crear ciutats i

       comunitats on s’hi pugui viure de manera segura i en
       harmonia amb la natura.                                 Vals de l’Ajuntament per promoure el comerç
                                                   local, en col·laboració amb La unió de botiguers.


    A continuació es mostren algunes de les accions que l'ajuntament de
    Cassà de la Selva està duent a terme en la dimensió de Prosperitat

                                                   Promoure accions per a la dinamització del
    Instal·lació de dues xarxes de calor amb biomassa per a la climatització            comerç local a través de la millora de la formació
    d’edificis municipals, reduint substancialment les emissions de CO₂.              i recursos en digitalització i altres ajudes

                                                   directes al comerç o al consumidor.

    Suport a les activitats econòmiques per millorar en eficiència energètica.
    Bonificacions fiscals per empreses, comerços o activitats que instal·lin            Millora del servei telefònics i d'accés a la xarxa
    sistemes d'eficiència i estalvi energètic.                           Internet.
       P R O S P E R I T A T
                                                                             1 0
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15