Page 5 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 5

Les 5 dimensions del ODS
          Persones                                              Prosperitat

                                  Planeta           Pau                                               Partenariats
       L E S   C I N C   D I M E N S I O N S   D E L S   O D S
                                                                             0 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10