Page 3 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 3

Carta de l'alcalde         La situació geogràfica de Cassà de la Selva, a la
         falda de les Gavarres, a un pas de la Costa Brava, a
         un pas de la ciutat de Girona i la nostra proximitat
         amb França, ens ha fet créixer i prosperar al llarg de
         dècades. A més, conservem un patrimoni històric

         molt variat que ha anat augmentant al llarg dels
         segles i que no sempre hem sabut valorar i intentem
         posar en valor.

         Tenim en el nostre ADN una tradició industrial suro-
         tapera molt arrelada, que lluita per ser present cada
         dia a milers de llars d’arreu del món. La qualitat dels
         taps de Cassà és reconeguda internacionalment i
         n’hem de ser els abanderats arreu o anem.                 Hem d’acostar els objectius de desenvolupament
                                              sostenible de l’Agenda 2030 a l’àmbit local, amb
         És per tot això que el consistori ja treballa amb una
         mirada posada al futur. Estem en la fase de definir            iniciatives que es puguin dur a terme des del
         els objectius de l’Agenda 2030. Uns reptes més que            municipi pel municipi. Molts d’aquests objectius ja fa
         necessaris per assegurar un futur més pròsper a les            temps que es tenen en compte a l’hora d’establir les

         generacions que venen.                          línies d’actuació de l’Ajuntament, però aquest
         La conservació del medi i la biodiversitat han de ser           projecte reafirma el compromís d’integrar la filosofia
         els nostres objectius si volem donar un tomb en              dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en
         aquest canvi climàtic que anem agreujant any rere             tots els àmbits de l’organització de manera
         any.                                   transversal.
                                                               Robert Mundet i Anglada
       C A S S À   A M B   E L S   O D S
                                                                             0 3
   1   2   3   4   5   6   7   8