Page 6 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 6

Persones                                         Hospital Geriàtric: vetllem per oferir a les
                                                   persones residents una estada confortable, digna i
                                                   saludable, amb bones instal·lacions i eines de

                                                   treball a les persones treballadores.
       Cinc objectius de l’Agenda 2030 s’orienten a les
       Persones per garantir la salut i el benestar, l’educació

       de qualitat i la igualtat de gènere, i també per posar fi a
       la pobresa i a la fam.
                                                   Activació del Pla Estratègic Municipal i l’Estudi
                                                   de Mobilitat per aconseguir un model de poble
                                                   més sostenible i segur.    A continuació es mostren algunes de les accions que l'ajuntament de
    Cassà de la Selva està duent a terme en la dimensió de Persones


                                                   L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és el
    Ajudes per a persones amb vulnerabilitat social, material escolar, casal            servei municipal d'informació i gestió de
    d’estiu infants, casal d’estiu CEE Palau i conveni amb el CBS Gironès-             l'escolarització en els centres d'educació infantil,
    Salt, per proporcionar subministraments bàsics per famílies vulnerables i           primària i secundària del poble.
    suport a les entitats locals socials del tercer sector.                                                   Passaport Edunauta, un projecte de creació
                                                   d’oportunitats educatives i d’acreditació i
    Generació i connexió dels camins escolars perquè els alumnes vagin a             reconeixement social d’aprenentatges fora de l’escola
    l’escola d’una manera autònoma i segura. És una iniciativa reconeguda             per a infants de 3r i 4t de primària, que catalitza i

    en la Carta Europea dels Drets dels Vianants de la Comissió Europea.              connecta tota la potència educativa del territori.       P E R S O N E S
                                                                             0 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11