Page 9 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 9

Neteja periòdica de les rieres i treballs en

                                                   altres zones humides, per exemple el Prat de dall
                                                   d'Esclet.
                                                   Millora de la xarxa de clavegueram i separació

                                                   d’aigües plujanes i negres.


                                                   Control i neteja dels abocaments incontrolats.                                                   Desenvolupament de tasques de prevenció d'incendis
                                                   incloses al Pla de Prevenció d'Incendis Municipals
                                                   o bé a la llei 3/2005, de franges amb la col·laboració
                                                   de l’ADF, propietat privada, i col·laboradors privats
                                                   com pastors de cabres.
       P L A N E T A
                                                                             0 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14