Page 7 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 7

GUIA DE BONIFICACIONS
                                  MUNICIPALS 2023
    IBIU · Impost Béns Immobles Urbana   TAXLTAX · Taxa Llicència Autotaxis

    Rebuts domiciliats           Rebuts domiciliats
    1r fraccionament:   01/07      Pagament:   15/04
    2n fraccionament:  01/09
    3r fraccionament:   01/11      Rebuts no domiciliats
                        El periode de pagament per a rebuts no
    Rebuts no domiciliats         domiciliats es del 15/03 al 15/05
    El periode de pagament per a rebuts no
    domiciliats es del 01/06 al 31/07    IBIR · Impost Béns Immobles Rústics  TAXMERC · Taxa Llicència Autotaxis

    Rebuts domiciliats           Rebuts domiciliats
    1r fraccionament:   01/07      Pagament:   01/06
    2n fraccionament:  01/09
    3r fraccionament:   01/11      Rebuts no domiciliats
                        El periode de pagament per a rebuts no
    Rebuts no domiciliats         domiciliats es del 01/05 al 30/06
    El periode de pagament per a rebuts no
    domiciliats es del 01/06 al 31/07


    IAE · Impost d’Activitats Econòmiques TAXOVP · Taxa Llicència Autotaxis

    Rebuts domiciliats           Rebuts domiciliats
    Pagament:   01/10          Pagament:   01/07

    Rebuts no domiciliats         Rebuts no domiciliats
    El periode de pagament per a rebuts no  El periode de pagament per a rebuts no
    domiciliats es del 01/09 al 31/10   domiciliats es del 01/06 al 31/07
   2   3   4   5   6   7   8