Page 8 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 8

Mesos    Gen Feb  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov  Des
    IVTM          15     15
    Impost Vehicles
    Tracció Mecànica       15       15       1
    TAXCEM         15     15
    Taxa Cementiri
    Municipal          15
                15     15
    TAXCLAV
    Taxa Clavegueram
                   15       15       1
    TAXESC         15     15
    Taxa de Recollida
    d’Escombraries        15       15       1

    GUALS            15     15
    Taxa Guals i Reser-
    va d’aparcaments         15     15       1
    IBIU                  1  31
    Impost Béns
    Immobles Urbana               1     1     1

    IBIR                  1  31
    Impost Béns
    Immobles Rústics               1     1     1

    IAE                          1  31
    Impost d’Activitats
    Econòmiques                         1

    TAXLTAX         15     15
    Taxa Llicència
    Autotaxis          15
                      1  30
    TAXMERC
    Mercat
                        1

    TAXOVP                 1  31
    Taxa Ocupació
    Via pública                 1

       Rebuts no domiciliats   Rebuts domiciliats
    Més informació:
    Ajuntament de Cassà de la Selva     Xaloc
    Rambla Onze de Setembre, 111       Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU)
    Telèfon 972 46 00 05           Telèfon 972 90 02 51
    A/e: ajuntament@cassa.cat        A/e: cassa@xalocgirona.cat
   3   4   5   6   7   8