Page 8 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 8

...I sobretot, som diversos!

       Del total de persones enquestades, gairebé un 74 % s’ha sentit discriminada en algun moment
       de la seva vida. D’entre una gran varietat de motius, un 22 % del jovent s’ha sentit discriminat

       per motius relacionats amb la interculturalitat (origen, cultura i creences).       19%        21%         7%         5%         9%         9%         2%        2%       per ser jove    per ser noia   per ser d’una   pel seu origen   per les seves   per tenir altres    pel seu     per la seva
                         cultura diferent             creences     capacitats    aspecte físic    orientació
                         a la majoritària                                         sexual


      Tot fent una primera lectura de les dades oficials i administratives es pot extreure que no hi ha representació de la diversitat real de la població jove. Aspectes com les diferents capacitats,
      les identitats no binàries, així com situacions administratives irregulars no es poden analitzar des d’un punt de vista objectiu. Així doncs, en aquest PLJ[D] s’ha analitzat la realitat a través
      d’enquestes, grups de treball i taules de debat amb joves.


                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13