Page 6 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 6

Segons les dades de l’IDESCAT (any 2020), a Cassà s’hi comptabilitzen 10.410 habitants. Del total
      poblacional, hi ha 2.035 persones joves (entre 12 i 29 anys), l’equivalent al 19,55 % de la població

      del municipi.                                               En una casa al centre del poble

           26-29 anys                     12-16 anys
                                               En un pis al centre del poble

                                               Als afores del poble


                                               En un altre poble o ciutat
          21-25 anys
                                               En un veïnat
                                   17-20 anys


                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11