Page 10 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 10

I tot això... d’on su ? Actuacions realitzades en el procés de diagnosis:


        Enquestes obe es                Taules de debat                  Assessorament en
        a la població jove                                         interculturalitat


          Enquesta “I tu, què en penses?”         2 taules de joves de 12 a 16 anys       Assessorament formatiu a tots els
          Enquesta “Segueix opinant”           1 taula de joves de 18 a 20 anys        professionals de l’Àrea de Joventut
                                  1 taula de joves de més de 20 anys       a càrrec del Col·lectiu I+ i els Ser-
                                  1 taula de Tècnics de l’Ajuntament       veis Territorials de Joventut de la
          Hem arribat a 920 persones!
                                  1 taula de professionals            Generalitat de Catalunya.
                                  1 taula política


                                  70 pa icipants                                Les taules de debat han estat dinamitzades per les
                                professionals de Lo Relacional.


                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15