Page 9 - Fira de Santa Tecla 2023
P. 9

De 10 a 14 h             a les 11 h

    PETIT BOTIGUER            STORY TIME

    Mercat exclusiu per a grups de mainada  Conte teatralitzat en anglès
    que venen els seus articles. Pels nens  map- Passeig Vilaret
    i nenes és una oportunitat per prendre  Info Kids&Us Cassà
    consciència de la nova vida que poden
    donar als productes que tenen i no
    utilitzen.               a les 16 h
    Els participants han d’enviar les seves
    dades al formulari web www.cassa.cat/ CREATIVITAT KM 0
    santatecla abans del 15 de setembre.
                      Farem el cafè tot compartint i contemplant
    map- Passeig Vilaret        els treballs i les propostes artístiques que
    Info Ajuntament de Cassà      s’hagin realitzat durant el dissabte.
    plus Unió de Botiguers
                      map- Sala d’Exposicions Can Trinxeria
                      Info Ajuntament de Cassà
    de 10 a 14 h

    BUS D’EXTRACCIÓ            de 17 a 21 h
    DE SANG               KRÜ, PARELLOP,

    map- Passeig Vilaret        TURRAI, LA
    Info Banc de Sang de Girona i l’Associació
     de Donants de Girona       PORCA VENTURA
    plus Ajuntament de Cassà      CONCERT

                      Actuacions dels grups de La Bàscula.
                      map- Plaça de la Coma
                      Info Ajuntament de Cassà
   4   5   6   7   8   9   10   11   12