Page 3 - Programa Diver[SOS] de Cassà de la Selva
P. 3

DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

      Aquest curs 2022-2023 engeguem la segona edició del
      Diver(SOS), un projecte que té com a objectiu promoure el
      respecte cap a la diversitat de la societat catalana en general,
      i de la cassanenca en particular. Es tracta de donar veu i
      visibilitat a les diversitats existents a Cassà de la Selva i
      trencar amb la resistència i els prejudicis que ens separen. Des
      de l’Ajuntament de Cassà de la Selva considerem necessari
      treballar la cohesió social a través d’una educació intercultural,
      l’equitat, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
      D’aquesta manera, aquest proper curs escolar, el Diver(SOS)
      tindrà com a eix conductor la diversitat lingüística. Pretenem
      visibilitzar i donar valor a la varietat lingüística existent a Cassà
      de la Selva i, paral·lelament, potenciar l’ús social del català com
      a llengua d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.

      Així, l’objectiu principal de la propera edició del Diver(SOS)
      és fer visible el plurilingüisme existent a Cassà de la Selva i
      promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social i
      d’igualtat d’oportunitats de tots els cassanencs i cassanenques.
      Reconèixer la diversitat lingüística i cultural passa per valorar i
      respectar la llengua i la cultura pròpies i la dels altres.
      En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb
      la col·laboració de la ciutadania i algunes entitats, promourem
      activitats durant tot el curs escolar que reconeguin i donin valor
      a la diversitat cultural i lingüística i a l’ús social de la llengua
      catalana.
   1   2   3   4   5   6   7   8