Page 12 - Programa Diver[SOS] de Cassà de la Selva
P. 12

CURS INICIACIÓ EN
     Inici de
     curs al  L’APRENENTATGE
     gener
          DE LLENGUA DE
    A partir de
     16 anys
          SIGNES CATALANA

          (15 sessions)


    Formació en el primer nivell del
    llenguatge de signes català.

    Activitat gratuïta.
    Més informació i inscripcions: Del 15 de novembre al 15 de
    desembre a ciutadania@cassa.cat
    Lloc: Espai Jove l’Escorxador
    Amb el suport de l’Associació Gironina de Sords
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17